Zakuste lásku a přijetí. Pojďte domů - do Katolické církve.


Jedno staré rčení říká: "Katolík jednou, katolík napořád." Možná že jste na na chvilku nebo na delší dobu vzdálili od Katolické církve a teď cítíte, že Vás Vaše srdce volá zpátky. Následujte to volání. Je to Váš Nebeský Otec, který otevírá svou náruč, Duch Svatý, který vám šeptá do ucha, v naději, že Vás přivede zpátky domů.

Doufáme, že přijmete tohle pozvání k znovuobjevení pravdy, zázraků a tajemství Katolické církve. Jako Vaši bratři a sestry v naší celosvětové katolické rodině, chceme aby jste se k nám vrátili. Chyběli jste nám a naše Církev není bez Vás to samé.

Bez ohledu na to proč jste odešli nebo proč jste se přestali účastnit mše svaté, vždycky se můžete vrátit domů a navrátit se k praktikování svátostí a plnosti vztahu s Ježíšem Kristem a Církví, kterou založil. My jsme katolíci. Vítejte doma.

Nalezněte trvalý mír, který může dát jedině Bůh

Váš Otec na nebesích chce, aby jste přišli domů a my, vaši spoluúčastníci na Kristovém těle a v Církvi, si přejeme to samé. Touha, kterou máte ve svém srdci může být naplněná Ježíšem a jeho Katolickou církví. Nejste sám. Nespočet vašich bratrů a sester v Kristovi se vrátili domů - ke zpovědi a svaté mši a zažili radost z obnovení vztahu s Bohem, který je bezpodmínečně miluje a přijímá. Vy můžete také.

Jak se můžu znovu cítit vítán v katolické církvi ve které jsem byl zraněn od lidí?

Je těžké když cítíme, že naši bratři a sestry v Kristovi se nechovají zrovna křesťansky - k nám, nebo k jiným lidem. Církev tvoří hříšní, nedokonalí lidé, kteří nás dokážou často zklamat. Ale namísto vzdalování se od Eucharistie a Katolické církve, kterou založil Ježíš, přemýšlejte zda není lepší přilnout ke Kristovi ještě víc, poněvadž On Vás nikdy nezklame.


Je nápomocné, v čase zkoušek a bolesti, připomínat si proč jste katolík - ne proto, že všichni katolíci pořád reprezentují Ježíšovu lásku a milosrdenství dokonale, ale proto, že katolická církev byla založená Ježíšem, uděluje svátosti a je nositelkou plnosti pravdy, neustále nám pomáhajíc býti blíže Bohu a růst ve svatosti. Nedovolte skutkům jiných způsobit ztrátu vaší víry v Církev jako takovou. Mluvte o své frustraci s knězem nebo diákonem ve vaši místní farnosti a vraťte se zpátky domů. Především ale neklesejte na duchu. Lidé vás můžou zklamat, ale Bůh nás nikdy neopouští a je pořád přítomen v církvi, kterou založil.


Co mám přesně udělat, abych se vrátil ke katolické církvi?


Uznejte a uvědomte si, že váš Nebeský Otec velmi touží, aby jste se vrátili do Jeho Církve. Pak přistupte ke svaté zpovědi ve vaši místní farnosti a zvažte přediskutování různych problémů a otázek, které můžete mít o vašem návratu s knězem. Opět začněte chodit na mši a prožívejte Kristovou přítomnost skrze liturgické uctívaní. Bible a Katechismus Katolické církve vám také pomůžou na Vaši cestě zpátky domů; stejně jako farské společenství, nebo místní skupinky navrátilých katolíků. Vězte, že nejste sami a nebojte se hledat odpovědi na vaše otázky - tady a přes svou místní farskou komunitu.

Mám pochybnosti o návratě ke svaté mši. Více
 »

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem.

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat