Najděte smysl a cíl života skrze Ježíše Krista a jeho Církev


Naše víra není pouze emocionální, náboženský pocit - je to přesvědčení ukotvěné v logice a rozumu, pochopeno miliardami lidí na celém světě, kteří touží šířit zprávu o Ježíšovi.


Před více než 2000 lety Bůh poslal svého jediného Syna Ježíše Krista aby zemřel za naše hříchy a aby tak každý z nás mohl mít věčný život. Odsouzený k smrti na kříži, Ježíš porazil smrt, vstal z hrobu a ustanovil ze svých následovníku nové Kristovo tělo - Církev. Skrze Krista poznáváme život bez hříchu a otevírame své srdce lásce, soucitu a opravdové kráse lidstva.


Modlíme se, aby jste i vy poznali Jeho lásku přes komunitu věřících ve vašem okolí.


Ježíš nepřišel svět odsoudit, ale zachránitJsou věci, po kterých všichni v životě toužíme - štěstí, láska, pravda, dobro, krása a uzdravení. My vás vyzýváme, aby jste zvážili možnost, že tyto věci můžete zažít v plnosti jako učedník Ježíše Krista v Katolické Církvi, kterou založil. Bůh je skutečný and touží naplnit vaše srdce věčným pokojem. Realita je taková, že všichni jsme nějakým způsobem zlomení, ale bez ohledu na to čím jste prošli nebo co jste udělali, pořád máte šanci žít smysluplný život, po kterém toužíte a být přijati Bohem, který vás bezpodmínečně miluje.

Jak existence Boha a Ježíšovy lásky mění realitu mého života?


Fakt, že Bůh je skutečný a že Ježíš, Boží Syn, který se stal člověkem vstal z mrtvých mění úplně všechno. Je Bůh skutečný nebo ne? Vstal Ježíš z mrtvých nebo nevstal? To jsou důležité otázky, které můžou změnit směrování našich životů. Pokud chcete žít v souladu se skutečností a pravdou, pak odpovídat si na tyto otázky je nekonečně důležité. Zde můžete začít své hledání odpovědí. Bůh je odpovědí na propast v lidském srdci, té, která pořád touží a hledá "něco víc". Najděte ho a spolu s ním naleznete smysl a cíl vašeho života.


Proč bych měl být nábožensky věřící a ne jenom duchovně založený?

Přijmete-li víru v Ježíše a v Slovo Boží, v Bibli naleznete, že Ježíš Kristus začal náboženství (Matouš 4;9, Marek 5;6, Lukáš 4;8, Ján 4;23) a založil autoritativní a viditelnou Církev s komunitou uctívačů (Matouš 16;18, Matouš 18;15-17, Židům 10;25). Bible sama jasně hovoří, že vybírat si a snažit se interpretovat jednotlivé pasáže po svém se nedoporučuje (Skutky 8;27-31, 2 Petrův list 1;20, 2 Petrův list 3;15-16). Ježíš nikdy nechtěl, abychom žili svůj duchovní život bez autority. Přimkněte k Církvi, kterou nám dal a naleznete pravdu v celé její kráse a smysluplnosti.

Co když nejsem opravdu věřící?Více
 »

Najděte farnost, která bude Vaším domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat