Objevte nádhernou víru v Katolické církvi

G.K. Chesterton jednou napsal: "Těžkost ve vysvětlování ̈proč jsem katolík ̈ spočívá v tom, že existuje deset tisíc důvodů, které všechny vedou k jedinému: že katolicismus je pravdivý."Téměř před 2000 lety, Ježíš Kristus založil Katolickou církev aby se zachovala pravda, kterou nám zjevil a aby se odevzdávala po staletí, aby se všichni lidé, z každého koutu země a v každé době mohli setkat s Boží láskou.

Za ta léta bylo vzneseno nevýslovné množství otázek a námitek o učení a praxi Katolické církve. Odpovědi existují a stojí za váš čas aby jste je hledali.

Jak ctihodný americký arcibiskup Fulton Sheen kdysi řekl: "V této zemi není ani 100 lidí, kteří nenávidí Katolickou církev, ale jsou tu miliony, kteří nenávidí to, co si myslí, že Katolická církev je."

Bůh chce aby jsme všichni poznali a pochopili Pravdu, abychom ji celým srdcem přijali a žili podle ní. Kristus nám připomíná: "Pravda vás vysvobodí" (Jan, 8;32).

Zakuste mír, který přichází pouze od Boha, v Církvi, našem domově


Slovo "katolický" znamená univerzální, všeobecný a to je doopravdy čím Katolická církve je - všeobecné "tělo" věřících, zjednocených v Ježíši, našem Pánu a Spasiteli. Naši katolickou rodinu tvoří lidé všech ras, věku a způsobů života. Po celá staletí, Katolická církev byla tím, na co se člověk obracel jako na zdroj křesťanské víry, byla místem intimního setkání s Ježíšem, pohostinné rodiny, a též vodícím světlem na cestě do věčnosti.

Proč záleží na tom, ke které církvi patřím? Jinými slovy - v čem je Katolická církev jiná?


Katolická církev není jednom jedna z mnoha denominací. Popravdě, katolická víra je jediná, které kořeny vedou až přímo k Ježíši, jenž naši Církev založil. Už po 2000 let, Katolická církev střeží Pravdu Ježíšova učení, ať už je to v módě nebo není. V téhle Církvi i dnes můžeme zažít ten nejosobnější vztah s Ježíšem ve svaté Eucharistii, jenž je darem Ježíšova těla a krvi pro nás.


Je katolická víra založena na Bibli?

Ne jen že katolická víra je na Bibli plně založena - Katolická církev, které Ježíš dal pravomoc, pod vedením Ducha Svatého uspořádala a přeložila Bibli do dnešní podoby. Slovo Boží, nalezeno ve Svatém Písmu a v Tradici, je výhradním pravidlem katolické víry. Je důležité pamatovat na to, že celé Boží Slovo bylo jednou (po smrti Ježíše a před kompilací Bible) předáváno pouze ústně skrz Tradici. Všechny aspekty katolické víry jsou založeny na Slově Božím, které je komunikováno přes Písma a Tradici a uchováváno Cirkví.

Pořád mám otázky o Katolické církvi. Více »

NAJDĚTE FARNOST, KTEROU NAZVETE SVÝM DOMOVEM.

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat