Pozvěte ostatní domů do katolické církve.

Jsme vděční, že jsme katolíci a jsme rádi, že vy jste jimi také. Na Ježíši a Jeho katolické církvi je toho tolik co milovat a je nesmírně důležité sdílet tyto dobré zvěsti s ostatními!

Od jejího založení, Katolíci pojďte domů pomohla už více než 500 000 lidem vrátit se domů do Církve díky působení Ducha Svatého a spolupráci katolíků, kteří touží pozvat k sobě domů i jiné. Ježíš nám dává záblesk odměny za naši věrnost Jemu a šíření evangelia když říká: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa..." (Matouš 25; 34). Bůh nás volá odpovídat nejen na fyzické, ale i na duševní potřeby našich bratů a sester. Lidé hladoví a žízní po pravdě ... a kdo jim jí přinese, když ne my?

Mnoho rodin nenavštěvuje církev každý týden. Pomozme jim domů!


Boží nekonečná láska a Církev jsou dary, které nám Bůh dal ke spasení a jsou určeny pro každého. Je na nás, abychom sdíleli tyhle dary s celým světem, počínaje těmi, které milujeme a lidmi v našich komunitách. Pravděpodobně znáte někoho - a možná i víc lidí - kteří opustili katolickou církev. Často jenom potřebují pozvání na návrat domů, pozvání, které může přijít od všedních Kristových následovníků, jako jsem já nebo vy.

Jak můžu pomoct svým blízkým při jejich příchodě domů do katolické církve?

Vidět své blízké vzdálené od víry může být velice bolestivé. Nicméně, mnoho svatých mužů a žen zažili tuto bolest. Duch Svatý je požehnal moudrostí šířit katolickou víru úctivým, přitažlivým a efektivním způsobem. Máte přístup k množství zdrojů, které vám pomůžou při evangelizaci, založených právě na moudrosti těchto svatých lidí. Tahle sdělená moudrost může zcela změnit negativní postoje vůči katolické církvi, nebo může přivést někoho z těžké lhostejnosti do světla pravdy. Neustále se modlete za duše těch kteří jsou vzdáleni a sdílejte svou víru se vší "tichostí a s uctivostí" (1. Petrův list, 3;15) s lidmi ve vašem okolí; ať už je to přes vaše osobní svědectví, pozváni ke svaté mši, nebo darováním dobré katolické knihy nebo CD. Pamatujte, že Bůh chce mít vaše milované doma ještě víc než vy sami! Zůstaňte v důvěře v Jeho lásku vůči nim a v Duchu Svatém, který vás povede aby jste jim mohli sloužit co nejlépe.

Jak můžu přinést evangelizační práci iniciativy Katolíci pojďte domů do mé farnosti či diecézi?


V Katolíci pojďte domů je našim cílem pozvat domů do katolické církve co nejvíc duší, ale bez vaší pomoci to nepůjde. Velmi rádi by jsme vytvořili partnerství s vaší diecézi, aby ste mohli šírit naše evangelizační videa a zásobit vaší farnost výbornými pomůckami k evangelizaci. Dovolte nám pomoct zapálit vaší komunitu ohněm Boží lásky a lásky k jedné, svaté, katolické, apoštolské církvi, kterou nám dal, pomocí kvalitních a dostupných materiálů, které zde máme pro vaši farnost nebo diecézi.

Jsem hrdý na to, že jsem katolík. Více »

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem.

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat