Výzkum kmenových buněk a klonování

Církev odvážně obraňuje a ochraňuje lidský život ve všech případech. Katolické učení o složitých problémech jako je výzkum kmenových buněk a klonování je třeba chápat ve světle uznání a respektu vůči lidskému životu. Věnujte čas obeznámení se s těmito moderními problémy a s tím, jak na ně církev odpovídá. Naše přirozenost – stvořená Bohem – je míněna fungovat určitým způsobem a v určitých podmínkách. Lepším poznáváním těchto tém uvidíte, že postoj církve se zhoduje s Božím plánem a záměrem pro lidstvo.

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat