Potrat

Katolická církev byla vždycky neochvějná v ochraně lidského života od početí až po přirozenou smrt. Církev přijímá a zastává se všech nenarozených a také poskytuje naději a léčení všem rodičům, kteří se rozhodli pro potrat. Jako katolíci jsme odpovědní šířit Kristovo poselství o hodnotě každého lidského života v naší kultuře.

 

Možná máte otázky o církevním učení o potratě, nebo máte vlastní zkušenost s tímto vážným morálním problémem. Rádi bychom vám pomohli lépe mu porozumět s některými informacemi, které zde můžete najít. Bůh vám žehnej.

Otázky

Může být katolík pro-choice?

Hodně žen, zejména v posledních několika desetiletích, bylo zraněných zkušeností s potratem. Aby se mohly emocionálně i duchovně uzdravit z následků svého rozhodnutí ukončit život svého nenarozeného dítěte, musí se chtít obeznámit se skutečností svého skutku – tedy co je potrat, proč je zlý a co pak můžou udělat k nápravě svého vztahu s Bohem.

Za prvé, je potřebné uvědomit si, že potrat (bez ohledu na to, jaké prázdné eufemismy jsou používány v médiách aby změkčily realitu) není nic jiného jako úmyslné zabití nenarozeného dítěte. Je to, bohužel, legalizovaná forma vraždy. Proto nelze být zároveň katolíkem a podporovat potraty. Není to slučitelné.

Katolická církev učí, že vražda je vždy zlá. Bůh sám řekl: “Nezabiješ” (Exodus 20;13). Katechismus vysvětluje: “Lidský život musí být absolutně respektován a chráněn již od okamžiku početí. Již od první chvíle její existence musí být lidské bytosti přiznána práva osoby, mezi nimiž je nezcizitelné právo každé nevinné bytosti na život” (2270). Pro víc informací, navštivte Katechismus katolické církve..

Měla jsem potrat. Může mi být opravdu odpuštěno?

Ano, může. Bůh na vás čeká s otevřenou náručí. Bible nám říká, že nezáleží na tom, zda jsou naše hříchy malé nebo velké, Boží milosrdenství je vždy mocnější než hřích. Miluje nás víc než my sebe a je neustále připraven, ochoten a schopen přijmout nás zpátky do svého milujícího objetí, pokud jsme sami ochotni obrátit se k Němu se zkroušeným srdcem.

Uvědomte si krásu Boží lásky a odpuštění prokázanou v Písmu:

“Pojďte, projednejme to spolu , praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna” (Izajáš 1;18).

“Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti” (Žalmy 103;8-12).

Caitlin Jane

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat