Morálka

Dělat morální rozhodutí v moderní době může být poněkud matoucí a obtížné. S tolika pokušeními a vlivy, které nás lákají mnoha rozličnými směry, a pod tlakem životního stylu, který nás neustále navádí abychom si zvolili tu “jednoduchou” cestu, je velmi utěšující vědět, že Ježíš Kristus nám skrze Jeho Církev dává požehnání poznat jasný morální kód, který nás povede k šťastnému a naplňujícímu životu.

Dokonalý smysl

Dává dokonalý smysl, že náš Stvořitel, který nás vytvořil a “navrhl” aby jsme “fungovali” určitým způsobem ví, co je pro nás to nejlepší. Naštěstí, Bůh obdaroval Církev svou radou v otázkách jak máme žít svůj život abychom byli svobodní a šťastní. Dal nám “mapu” čímž nám umožnil pokaždé najít cestu ven z negativních dopadů nemorálnosti a neštěstí, protože jenom skutečná svoboda nám dovoluje žít naplno. Církev nikoho nikdy nenutí, aby věřil tomu, co učí. Víra musí být svobodná volba (Katechismus, 160).
Bůh nám dal církev a její morální učení abychom dostali pomoc při hledání toho, co je pro nás nejlepší v souladu s tím, jak nás stvořil. V této sekci najdete hodně dobrých zdrojů vysvětlujících učení církve v otázkách morálky a etiky. Vemte v úvahu smysluplné a krásné učení církve v těchto důležitých kulturních otázkách:
Potrat
Eutanázie
Antikoncepce a neplodnost
Homosexualita
Výzkum kmenových buněk a klonování
Pornografie

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat