Konec času

Co se s námi stane po smrti je svědectvím o naší vlastní, osobní, a svobodné volbě mezi Bohem a cestou k svatosti nebo životem bez Něho. Je to ale také důkazem o tom, kdo je Bůh – Bůh spravedlivý, ale i milostivý.

Jako křesťané bychom se smrti neměli obávat, ale připravovat se na ni: růst ve svatosti a toužit po věčném životě.

Otázky

Co se podle katolíků stane s člověkem po smrti?

Církev věří, že člověk po smrti čelí určitému soudu. Bůh soudí naše duše a vidí, zda jsme připraveni jít přímo do nebe, nebo potřebujeme očistec, nebo jít do pekla kvůli našemu odporu odstranit z naších životů oddanost hříchu a kvůli naší neochotě k pokání. Na konci času nastane velký soud, u kterého naše těla budou vzkříšeny aby se připojili k našim duším ve věčnosti, ať už je to v nebi nebo v zatracení.

Co se s námi stane po smrti je svědectvím o naší vlastní, osobní, a svobodné volbě mezi Bohem a cestou k svatosti nebo životem bez Něho. Je to ale také důkazem o tom, kdo je Bůh – Bůh spravedlivý, ale i milostivý.

Jako křesťané bychom se smrti neměli obávat, ale připravovat se na ni: růst ve svatosti a toužit po věčném životě.

Proč katolíci věří v očistec?

Víra katolické církvi v očistec je čistě biblická. Za prvé, je důležité pochopit, co církev myslí “očistcem”. Katechismus jej opisuje takhle: “Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti”. (1030).

Církev neříká, že očistec je věčným stavem; je to stav očišťování před vstupem do věčnosti s Bohem.

Bible nás učí, že nic nečistého nemůže vejít do nebeského království. (Zjevení 21;17). Opisuje také místo, kde člověk trpí – pořád je zachráněn, ale musí projít ohněm.(1. Korintským 3;13-15). Tímhle místem je očistec: odstraňuje z nás všechnu nečistotu, kterou jsme měli když jsme umřeli a tím nám umožňuje vstoupit do Boží přítomnosti bez poskrvny hříchu.

Další zdroje

Apologetické odkazy

Biblické pasáže

Katechismus katolické církve

Církevní Otcové

Doporučené čtení

Mezi nebem a peklem
Peter Kreeft

Láska je silnejšia ako smrť
Peter Kreeft

Katolíci (Čemu opravdu věří?)
Alan Schreck

Alan Schreck nechce přidávat další polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní katolíci lépe věděli, co patří k základům jejich víry. Pro čtenáře jiných křesťanských církví má autor porozumění a snaží se vyložit římskokatolické učení autenticky, neprovokativně a se snahou o odblokování některých překážek, které by zamezovaly spolupráci tam, kde je možná.
Při čtení této knihy nám neunikne snaha autora o pravdivý ekumenický dialog, který vede k prohloubení poznání o druhých, ale tím i o sobě samých. Četba této knihy nás přímo vtahuje do světa Bible, do křesťanského zápasu o podřízení se Boží pravdě a do vlastního ohledávání břehů, které každý křesťanský proud musí mít.
ThDr. Pavel Černý, Th.D. – kazatel Církve bratrské

Eschatologie – smrt a věčný život
Joseph Ratzinger

Výklad křesťanské disciplíny systematické teologie zabývající se posledními věcmi člověka, smrtí, věčnosti, včetně témat týkajících se nebe, pekla a očistce.
Učebnice interpretuje dějiny křesťanské katolické eschatologie od středověku přes novověk do současnosti. Podává výklad všech důležitých bodů eschatologické tematiky. Dotýká i mnoha podstatných otázek teologického dialogu a křesťanského poselství vůbec.

Velký rozvod nebe a pekla
C.S. Lewis

„Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založená na víře, že skutečnost nás nikdy nestaví před nevyhnutelné buď-anebo. Na víře, že máme-li schopnosti, klid a navíc dostatek času, najdeme vždycky určitý způsob přijetí obou alternativ. Tuto víru považuji za katastrofální omyl. Nemůžete si vzít všechna svá zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály, a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec jistě nalezneme. Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojíme před rozhodnutím…“
Články


Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat