Sociální spravedlnost

Podle Katechismu katolické církve, sociální nauka církve je učení církve o zjevené pravdě o lidské důstojnosti, solidaritě a principech a požadavků zpravedlnosti a míru a také morální posuzování hospodářských a sociálních záležitostí ve světle této pravdy.

“Sociální nauka církve předkládá zásady uvažování; formuluje měřítka pro posuzování, nabízí směrnice pro činnost” (Katechismus 2423).

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat