Studium katolické víry

Na naší stránce jsme se pokusili poskytnout vám co nejúpřimější odpovědi na množství otázek, které možná máte o katolické víře. Ale nepřestaňte se učit i dál! Kromě mnoha dostupných a jednoduchých materiálú na našem webu vás povzbuzujeme aby jste studovali víru prostřednictvím mnoha dalších vynikajících katolických zdrojů, které jsou vám přístupné.

Jak studovat katolickou víru

Ježíš řekl, že “pravda vás vysvobodí” (Jan 8;32). Hledání pravdy vyžaduje kuráž, trpělivost a otevřenost k překonání našich vlastních předsudků a předpojatých myšlenek, abychom věděli plně přijmout pravdu bez ohledu na to, jakým způsobem a kde ji nalezneme. Arcibiskup Fulton Sheen jednou řekl: “Najít pravdu je jednoduché; je však těžké jí čelit a ještě těžší ji následovat.”

Immerse Yourself in Sacred Scripture

We suggest the Revised Standard Version, Catholic Edition. You can also read the Bible online.

You can also read from the Catechism online at: Catechism of the Catholic Church or The Apostolate’s Family Catechism™ or The Catechism of the Catholic Church.

Kam církev vstoupí…

Protože Bůh nás stvořil tak, že toužíme po pravdě a poznání, dal nám taky cestu k jejich nalezení. Katolická církev, ve které jsou svatí i hříšníci, byla založena Bohem aby nám ukázala cestu k pravdě a pomohla nám přijít do nebe.

Tohle poslání – poznat pravdu a pak ji odevzdávat dále budoucím generacím – nám bylo svěřeno Ježíšem Kristem.

On řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“ (Matouš 28;18-20).
 

Jsme zde abychom vám pomohli

Tahle stránka vám chce pomoct spoznat fakty o katolické církvi a její učení, které možná hledáte; chceme vám pomoct najít odpovědi na otázky, které máte při hledání pravdy. Při studiu cirkevního učení, praxi a dějin možná zjistíte – stejně, jako jiní před vámi – že v církvi je toho opravdu hodně, o čem jste nikdy netušili.

Answering Your Questions

Take time to explore the information we have provided here at Catholics Come Home. Here are some pages you might find useful in your study of the faith:

Church Teachings—Find answers to common questions about the Catholic faith
Moral Issues—Learn what the Church has to say about important moral topics like abortion
Best Catholic Study Tools—Use the best resources to help you learn the faith
More Catholic Resources—Continue learning more in depth into the teachings of the Catholic Church

Dovolte Kristovi, aby vás vedl k pravdě

Nebuďte překvapení, když se pustíte do studia katolického učení a Bible, že některé věci budou na začátku velmi těžké k pochopení. To je přirozené.

Svatý Petr na to poukázal už před 2000 lety když napsal: “Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná” (2. Petrův list 3;16). Ale nenechte tyhle těžkosti aby vás zastavili při vašem objevování. Konec konců. jak John Henry Newman (známý konvertita z protestantismu ke katolicismu) jednou poznamenal: “Deset tisíc těžkostí nezpůsobí pochybnost.”

Modlete se k Bohu o vedení a moudrost při vašem hledání. Ježíš Kristus vás vždycky povede vstříc pravdě. Bůh vám žehnej na vaší cestě!

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat